NMS profilmanual

Dette er manualen for grafisk profil for NMS med retningslinjer for bruk av profilen. Her vises eksempler og regler for hvordan du på best måte opprettholder NMS som en tydelig merkevare. I menyen til venstre finnes detaljinformasjon og filer for nedlast.

For spørsmål angående bruk av profilen og godkjenning av materiell, kontakt Inger Marie K. Stangeland, grafisk designer NMS, ingerst@nms.no

Den grafiske profilen/manualen er utviklet av Fasett AS, www.fasett.no

© 2016