Skilting

For å oppnå god lesbarhet er det viktig at skiltet er synlig mot bakgrunnen og at det får tilstrekkelig belysning ved skiftende lysforhold. Skilt med egen lyskasse har god lesbarhet, mens det for andre skilttyper kan være behov for egen utvendig lyskilde montert i nærheten.

For noen bygg vil det være behov for spesialtilpassing av logo.

Ta kontakt med Inger Marie K. Stangeland, grafisk designer NMS, ingerst@nms.no, for innspill og råd for gjennomføring av skilting.